Bytový dom ČSA

Výmena ležatých rozvodov TÚV a SV.

Výmena gamatkových komínov.