Bytový dom Pred Poľom 12

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, plynu a kanalizácie (48 bytov)

Príprava solárneho systému