Bytový dom Soblahovská 1 - 7

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, plynu a kanalizácie (56 bytov)