Bytový dom Beckovská 15, 17

Výmena stúpajúcich rozvodov SV, požiarnej vody, plynu a kanalizácie (36 bytov)