Bytový dom Beckovská 5 - 11

Výmena stúpajúcich rozvodov SV, požiarnej vody, plynu a kanalizácie (66 bytov)