Simulátor voľného pádu

Montáž chladenia prúdovodov.