Bytový dom Soblahovská 41 - 47

Výmena stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, plynu a kanalizácie ( 96 bytov )