Bytový dom Hodžova 39

Výmena stúpajúcich rozvodov TÚV, SV a kanalizácie ( 40 bytov )