Bytový dom Jiráskova 2 - 8

Výmena stúpajúcich rozvodov SV, požiarnej vody, plynu a kanalizácie ( 40 bytov )