Bytový dom Soblahovská 9 - 15

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, plynu a kanalizácie ( 56 bytov )