Bytový dom Karpatská 56

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, plynu a kanalizácie ( 10 bytov )