Bytový dom Melčice-Lieskové 122

Výmena stúpajúcich rozvodov SV a kanalizácie ( 18 bytov )