Bytový dom Melčice-Lieskové 123

Výmena stúpajúcich rozvodov SV, plynu a kanalizácie ( 9 bytov )