Bytový dom Dlhé Hony 19

Výmena stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, plynu a kanalizácie ( 3 byty )