Bytový dom Soblahovská 25 - 31

Výmena stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, plynu a kanalizácie ( 96 bytov )