Bytový dom SNP 13 - 17

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, plynu a kanalizácie ( 108 bytov )