Bytový dom Soblahovská 49 - 55

Výmena stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, plynu a kanalizácie ( 96 bytov )