Bytový dom Beckovská 13

Výmena stúpajúcich rozvodov SV, požiarnej vody, plynu a kanalizácie ( 18 bytov )