Bytový dom Soblahovská 17

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, plynu a kanalizácie ( 48 bytov )