Bytový dom Partizánska 7

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, plynu a kanalizácie (40 bytov)