Bytový dom Preseľany č.471

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, a kanalizácie (10 bytov)