Bytový dom Saratovská 4

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, plynu a kanalizácie (32 bytov)