Bytový dom Považská 1711

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, plynu a kanalizácie (48 bytov)