Bytový dom J. Kollára 1

Výmena stúpajúcich rozvodov SV a kanalizácie (12 bytov)