Bytový dom Gen. Viesta 1661

Výmena stúpajúcich rozvodov SV, TÚV a kanalizácie (3 byty)