Bytový dom Gen. Viesta 1671

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, a kanalizácie (24 bytov)