Bytový dom Šancova 52

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV a kanalizácie (20 bytov)