Bytový dom Západná 11

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, plynu a kanalizácie ( 84 bytov )