Bytový dom Svätoplukova 13-23

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV a kanalizácie ( 48 bytov ).