Bytový dom Dlhé Hony 1158

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV a kanalizácie ( 36 bytov ).