Bytový dom Soblahovská 21

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV, plynu a kanalizácie ( 48 bytov ).