Bytový dom Odbojárov 5

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV a kanalizácie ( 24 bytov ).