Bytový dom Osvienčímská

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV plynu a kanalizácie (100 bytov)