Bytový dom Legionárska 45,47

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV plynu a kanalizácie (74 bytov)