Bytový dom Soblahovská 23

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV plynu a kanalizácie (48 bytov)