Bytový dom Soblahovská 37-39

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV plynu a kanalizácie ( 48 bytov)