Bytový dom Kožušnícka 6

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV plynu a kanalizácie ( 6 bytov )