Bytový dom M. Rázusa 34

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV plynu a kanalizácie ( 4 byty)