Bytový dom K. Šmidkého 18

Výmena stúpajúcich rozvodov SV a kanalizácie (48 bytov )