Bytový dom Centrum I č.36,

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV plynu a kanalizácie (36 bytov)