Bytový dom Beckovská 5-17

Výmena ležatých rozvodov SV