Bytový dom Švermova 1616

 Výmena stúpajúcich rozvodov SV, Plynu a kanalizácie (10 bytov)