Bytový dom Kožušnícka

Výmena stúpajúcich rozvodov vody a kanalizácie (6 bytov)