Bytový dom Legionárska 39,41

 Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV plynu a kanalizácie