Bytový dom Bezručova 1196

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV plynu a kanalizácie (24 bytov)