Bytový dom Šafárikova 7

Výmena stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV plynu a kanalizácie (32 bytov)