Bytový dom SNP 9/21,23,25

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV plynu a kanalizácie (108 bytov)