Bytový dom K. Šmidkého 2

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV plynu a kanalizácie (13 bytov)