Bytový dom Moyzesova 407

Výmena stúpajúcich rozvodov SV a kanalizácie