Bytový dom Bystrická 11,13

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV plynu a kanalizácie (16 bytov)